PRAWO UBEZPIECZEŃ W POLSCE

Zgodnie z polskim prawem osoby pochodzące z państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu mogą otrzymać niezbędną opiekę medyczną na takich samych zasadach jak osoby ubezpieczone w Polsce

Zgodnie z polskim prawem osoby pochodzące z państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu mogą otrzymać niezbędną opiekę medyczną na takich samych zasadach jak osoby ubezpieczone w Polsce. W ramach gwarantowanego świadczenia zdrowotnego koszty leczenia pokrywa Narodowy Fundusz Zdrowia. W tym celu należy posiadać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) lub Certyfikat zastępujący tymczasowo tą kartę. W przeciwnym razie skorzystanie z opieki medycznej jest odpłatne i lekarz jest zobowiązany wystawić rachunek za koszty leczenia.

UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE DLA CUDZOZIEMCÓW

Z tego względu osoby podróżujące na wakacje lub planujące pobyt stały, wykupują odpowiednie polisy ubezpieczenia medycznego, dzięki czemu to świadczeniodawca rozlicza koszty opieki medycznej bezpośrednio z towarzystwem ubezpieczeniowym. Takie ubezpieczenia są dedykowane dla obcokrajowców spoza państw Unii Europejskiej, którzy z różnych powodów nie mogą skorzystać z publicznego ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce.

Ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemców ze strony polisaobcokrajowca.pl zawierane jest na określony czas, w zależności od terminu pobytu lub oczekiwania na zezwolenie na zamieszkanie. Zapewnia ono pokrycie, ewentualnie zwrot kosztów leczenia w Polsce i na terytorium Strefy Schengen. Ochrona zdrowotna przeznaczona jest dla studentów i uczniów, pracowników, a także turystów. Warunki umów i ceny ubezpieczeń dla cudzoziemców różnią się od towarzystwa ubezpieczeniowego. Takie ubezpieczenia zdrowotne gwarantują szereg świadczeń, takich jak: opiekę lekarza rodzinnego, wizyty u stomatologa, transport medyczny do szpitala, operacje i zabiegi medyczne, czy pomoc tłumacza. Zabezpieczenie się na wypadek nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku jest bardzo istotne, ponieważ koszty zabiegów i środków medycznych mogą znacznie przekroczyć budżet potencjalnego pacjenta.